CVs

Alexandra Walsh CV - English

ART Artistic education 2022 Färglära 1, Borås Högskola 2021 Landskapsbildens historia, Uppsala Universitet 2018 Konstutbildning på nätet (grund), Malmfältets Folkhögskola 2017-2020 Lärling hos konstnären Yusuke Nagano, Göteborg 2013-2019 Konstkurser hos ABF och Medborgarskolan, Göteborg Juried...

Alexandra Walsh CV - English

ART Artistic education 2022 Färglära 1, Borås Högskola 2021 Landskapsbildens historia, Uppsala Universitet 2018 Konstutbildning på nätet (grund), Malmfältets Folkhögskola 2017-2020 Lärling hos konstnären Yusuke Nagano, Göteborg 2013-2019 Konstkurser hos ABF och Medborgarskolan, Göteborg Juried...

Alexandra Walsh CV - Svenska

KONSTPEDAGOGISK VERKSAMHET Utbildning i pedagogik 2021 Den lärande eleven, Karlstads Universitet2021 Skola som system och idé, Karlstads Universitet 2020 Högskolepedagogik - Behörighetsgivande pedagogik 3: Självständigt arbete, Göteborgs Universitet 2020 Högskolepedagogik - Breddad lärarkompetens: Bedömning...

Alexandra Walsh CV - Svenska

KONSTPEDAGOGISK VERKSAMHET Utbildning i pedagogik 2021 Den lärande eleven, Karlstads Universitet2021 Skola som system och idé, Karlstads Universitet 2020 Högskolepedagogik - Behörighetsgivande pedagogik 3: Självständigt arbete, Göteborgs Universitet 2020 Högskolepedagogik - Breddad lärarkompetens: Bedömning...